Missie

Fontainebleau Preprimêre Skool is ʼn Privaatskool wat as ʼn Art. 21 Maatskappy funksioneer.
Die skool word bestuur deur ʼn verkose Direksie, bestaande uit die Hoof, senior personeel en ouers van die skool.

Die missie van Fontainebleau Preprimêre Skool is:

  • die verskaffing van voortreflike versorging en gehalte onderrig met ʼn Christelike karakter;
  • om tweetalige onderrig, Afrikaans of Engels, volgens die ouer/ voog se keuse te verskaf;
  • om gedifferensiёerde onderrig volgens ʼn nagevorste kurrikulum aan te bied;
  • om bywoning van vernuwende kursusse vir personeel te verplig;
  • om erkenning te gee aan die geloofskeuse van die individu