Skoolreëls: Babas

Die volgende is baie belangrik, lees dit asseblief goed deur. Ons maak staat op u vriendelike samewerking.

Skoolure
Maandae tot Vrydae: 07h00 – 13h30
Nasorg: 13h30 – 17h30

Om ouers tegemoet te kom word die hek reeds om 07h00 oopgesluit. Geen baba sal voor 07h00 ontvang word nie.
Reëlings moet met die personeel van die Baba-afdeling getref word indien jy jou baba vroeër wil kom afhaal vir terapie of ʼn doktersafspraak.

Geen versorger of onderwyseres sal rybeurte vir babas reёl of persoonlik babas by hulle huise besorg nie. Babas wat laat gehaal word se ouers sal verantwoordelik wees vir gepaste nasorgfooie van R30 per uur.

Af- en oplaai van babas
Ouers word versoek om hul babas persoonlik by die Baba-afdeling se personeel te besorg. Babas moet in die middae weer by die betrokke personeel gehaal word. Vertrek asseblief soggens sodra die baba aan sy onderwyseres oorhandig is. Ongelukkige babas sal met begrip en liefde hanteer word. Ouers sal geskakel word indien nodig. Babas moet uitgeteken word deur die ouer wat hom/haar kom haal. Maak seker dat elke ouer, grootouer of ryklub – volwassene ’n sekuriteitskyfie het vir die ingangshek (skyfies is te koop in die kantoor.) Teken asseblief die uittekenregister in die middag as jy jou kind kom haal.

Parkering
Ouers word versoek om hul spoed te verminder na 5km/h (stapspoed van volwassene). Kyk uit vir kleintjies wat dalk tussen motors kan uithardloop. Geen roekelose bestuurdery word toegelaat nie en sulke persone sal met R500 beboet word en aan liefdadigheid geskenk word. Geen parkering word aan die regterkant van ons dienspad toegelaat nie aangesien dit die verkeersvloei blok en veroorsaak dat ander ouers laat is. Geen parkering op geel strepe. Fontainebleau Preprimêre Skool sal geen aggressiewe houdings van ouers teenoor mekaar, die personeel, besoekers of die veiligheidswag duld nie.

Saamryklubs
Indien iemand anders jou baba kom afhaal, moet die betrokke persoon se naam vroegtydig aan die personeel bekend gemaak word. Geen baba sal sonder skriftelike toestemming van die ouer, aan ʼn ander persoon oorhandig word nie.

Daaglikse benodigdhede
Pak genoeg klere in vir die dag, asook doeke en salf (indien reeds opgebruik in die klas) en as jou kind spesiale kos eet bv. Purity, sy melk en drinkgoed in. Kommunikasie sal skriftelik plaasvind d.m.v. ʼn dagboek. ʼn Hoed word benodig, veral in die somer.

Oueraande en vergaderings
Dit is in elke ouer en baba se belang dat hierdie aande ondersteun word.

Funksies
Alle fondse wat ingesamel word, word aangewend om die gehalte van die opvoedkundige program by die skool te verhoog. Die bywoning van funksies saam met jou kleuter, is van die uiterste belang vir sy/haar ontwikkeling. Onthou: die onderwyseres en ouer werk saam aan die vorming van die kind se selfbeeld en opvoeding.

Kommunikasie
Dit is in die belang van jou baba dat die skool te alle tye met jou in verbinding moet kan tree. Jou adres of telefoonnommers wat verander, moet asseblief onmiddellik by die sekretaresse en klasonderwyseres aangemeld word.

Teen die muur by die kantoor is ‘n poshokkie vir elke baba. Die skool se kommunikasiesisteem kan afgelaai word by http://www.school-communicator.com/download.php . Alle kommunikasie sal dan direk op jou rekenaar- of selfoonskerm verskyn – d.w.s. nuusbriewe, jaarprogram, temas, foto’s en nuusflitse van opkomende gebeure.

Die hoof, Me Cecile Hattingh, is daagliks tot jou beskikking. Skakel asseblief of kom spreek haar indien jy enigiets in verband met jou kleuter wil bespreek.

In die voorportaal is ʼn laai beskikbaar vir elke klasonderwyseres. Plaas asseblief enige voltooide vorms, notas of briewe aan die klasonderwyseres, daarin. Geld moet egter inbetaal word by die kantoor.

Nasorgsentrum
Hierdie diens is slegs tot 17h30 beskikbaar. Babas kan tot 15h30 of tot 17h30 ingeskryf word.
Geen baba mag na 17h30 afgehaal word nie aangesien alle personeel dan vertrek.
Die skool verskaf ʼn ligte middagete om 12h45, verversings om 15h30, sowel as ʼn soetigheid om 16h30.
Alle insidentele nasorg fooie is by die kantoor (bring strokie saam) of via ‘n Internetoorbetaling (Verwysing: Naam + Nasorg).
Alle kinders moet uitgeteken word deur die betrokke ouer wat hom/haar in die middag kom afhaal in die Nasorgleêr.

Telefoonoproepe
Telefoonoproepe aan personeel in verband met jou baba is welkom maar moet asseblief beperk word. Gesprekke moet asseblief kort gehou word sodat dit nie met toesig indruis nie. Daar moet sover moontlik boodskappe by die sekretaresse gelaat word (011 782 8465). Die onderwyseres sal sodra sy kan in teetyd en ná klastyd u kontak en boodskappe reageer. Geen selfoonoproepe kan in klastyd hanteer word nie.

Immunisering en siektes
U baba se immunisering moet bygehou word volgens die gesondheidskliniek se voorskrifte. Immunisering teen polio, witseerkeel en tering is noodsaaklik.

Babas wat olik is en/of ‘n aansteeklike siekte onder lede het, naar of koorsig is, moet tuis gehou word totdat hulle beter is. Babas wat ‘n reeks anti-biotika gebruik, mag nie voor die 3de dag van behandeling skool toe gebring word nie.

Babas met allergieё, diabetes, asma, ens. se toestand moet asseblief onder die aandag van die betrokke personeel gebring word. Medikasie vir kroniese siektes moet op die eerste skooldag aan die klasonderwyseres oorhandig word. Ouers se telefoonnommers sowel as alternatiewe noodnommers moet te alle tye aan die personeel bekend wees.

Eerste skooldag
Verkry asseblief ‘n sekuriteitskyf (R60 elk) by kantoor om toegang tot die terrein te verkry.

Besorg asseblief jou baba persoonlik by sy/haar klas.

Lys van benodigdhede: (Alles moet gemerk wees)

  • Dagboek (deur skool verskaf)
  • Kombersie en sagte speelding vir bedjie
  • Gesteriliseerde bottels, formule en sap – daagliks
  • Rome en salfies – daagliks
  • 2 Stelle ekstra klere – daagliks
  • Proppie aan ketting – daagliks
  • Wetwipes