Nasorg Program

13h30Vryspel buite onder toesig van personeel
14h30Opruimtyd buite & toiletroetine
14h45Vryspel binne: Lees boekies, konstruksiespel, legkaarte, teken, fantasiespel
Opruimtyd & toiletroetine
15h30Verversingstyd
15h40Vryspel buite
15h40Vryspel binne: storie, video, speelgoed, legkaarte
17h30Nasorg eindig

Buitemuurse
Aktiwiteite


Vir middae – 13h00
MaandagIntro golf
DinsdagExperi-buddies
WoensdagMusic Box
DonderdagLego